Juridisk råd og rettshjelp

Velkommen til Kongsberg Advokatkontor.

Vårt advokatkontor består av to erfarne og engasjerte advokater med spesialkompetanse innen en rekke rettsområder. 

Vi tilbyr juridisk bistand til bedrifter og privatpersoner.

Kongsberg Advokatkontor

Vi er to jurister med lang erfaring og høy kompetanse innen alminnelig privatrett. Våre klienter er privatpersoner og mindre selskaper. Vi er organisert som et kontorfellesskap og dette sikrer at hver enkelt klient får personlig oppfølging av én og samme advokat gjennom hele saken.

Vi tilbyr rask og profesjonell hjelp innen de fleste rettsområder

 • Barnefordeling

 • Barnevernsrett

 • Bistandsadvokat

 • Bolig- og husleierett

 • Bygg, plan- og entrepriserett

 • Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

 • Erstatningsrett

 • Familierett og samlivsbrudd

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forvaltningsrett

 • Forsikringsrett

 • Helserett

 • Kjøps- og forbrukerrett

 • Naborett

 • Pengekrav og innfordring

 • Prosedyre

 • Selskapsrett

 • Skjønns-, ekspropriasjons- og odelsrett

 • Strafferett

 • Tomtefeste

 • Trygde- og sosialrett

Øyvind Kasin

 413 53 986
 ok@kbgadvokatkontor.no

Bakgrunn:

2008 | Juridisk embetseksamen 
2008 | Vitenskapelig assistent UiB
2008 - 2010 | Ansatt rettshjelper
2010 – 2011 | Advokatfullmektig
2011 - 2012 | Ansatt advokat
2012 | Egen praksis

Annet:

NAF-ADVOKAT Buskerud og Telemark

Arbeidsområder: 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Arbeidsrett

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Arv- og skifterett

 • Barnerett

 • Bistandsadvokat

 • Bolig- og husleierett

 • Bygg- og entrepriserett

 • Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

 • Erstatningsrett

 • Prosedyre

 • Strafferett

 • Tomtefeste

Ole-Håkon Ellingsen

 924 53 805
oh@advokatellingsen.no

Bakgrunn:

1991 | Politiskolen
2000 | Juridisk embetseksamen
2000 – 2001 | Politifullmektig
2001 – 2002 | Advokatfullmektig
2002 - 2007 | Ansatt advokat
2007 | Egen praksis

Annet:

Erfaring som styreleder

Arbeidsområder: 

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Arbeidsrett

 • Arv- og skifterett

 • Barnerett

 • Barnevern

 • Bistandsadvokat

 • Bolig- og husleierett

 • Bygg- og entrepriserett

 • Erstatningsrett

 • Forvaltningsrett

 • Prosedyre

 • Strafferett

Priser

Prisene for våre tjenester varierer mellom advokatene og med type oppdrag. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets «Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester». Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om timepris og faktureringsrutiner.

Timeprisen for oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp er fra kr. 1.800 og opp til kr. 2.200 eks. mva. Dette vil du få opplyst i det første møtet med advokaten, etter at vi har fått vite hva saken gjelder. I noen tilfeller vil advokatens særlige fagkyndighet kunne medføre en høyere timesats. I enkelte saker og ved faste oppdrag vil vi kunne tilby avtale om en gunstig fastpris eller maksimalpris. Timeprisen dekker alle de kostnader som normalt påløper i arbeidet med en sak, med unntak av for eksempel utlegg for gebyrer til det offentlige, - som kommer i tillegg.

Timeprisen dekker ikke reiseutgifter, eksterne rapporter, ekstraordinære kopieringsutgifter m.m. Advokaten kan kreve at oppdragsgiver til enhver tid har innestående et forskudd til dekning av honorarer og utlegg. Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine dekket gjennom ordningen om fri rettshjelp. Inntekt og formue avgjør som hovedregel hvem som kommer inn under ordningen. I visse typer saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Mer informasjon finnes på www.advokatenhjelperdeg.no

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båt-forsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi vil rutinemessig søke å avklare om oppdraget kan gi dekning under rettshjelp-forsikring. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.

Trenger du advokathjelp?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Fyll ut kontaktskjema eller ring oss på 32 73 00 07

Kongsberg Advokatkontor

   32 73 00 07
  ok@kbgadvokatkontor.no
 oh@advokatellingsen.no

Besøksadresse:

Storgata 13,
3611 Kongsberg

Postadresse:

Postboks 778 Nymoen,
3606 Kongsberg